gərginləşmək

f.
1. Dartılmaq, tarım çəkilmək, gərgin olmaq. Əsəbləri gərginləşdi. – Soldatın üzü ani bir titrəyişlə tərpəndi, əzələləri daha da gərginləşdi. . M. İ.. Hamı dayandığı yerdə dondu. Bütün duyğular gərginləşdi. M. C..
2. məc. Çox ağırlaşmaq, çətinləşmək, pisləşmək. Münasibətlər gərginləşdi. – . . Bu müraciətlərə baxmayaraq, vəziyyət yaxşılaşmadı, əksinə olaraq, daha da gərginləşdi. M. S. O.. <Firidun> getdikcə gərginləşən dünya hadisələrinin çox qəti bir çarpışmaya doğru hərəkət etdiyini duyurdu. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • gərginləşdirilmə — «Gərginləşdirilmək» dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərginləşdirilmək — məch. 1. Gərgin hala salınmaq, tarımlaşdırılmaq, gərgin edilmək. 2. məc. Ağırlaşdırılmaq, ciddiləşdirilmək, çətinləşdirilmək. Vəziyyət daha da gərginləşdirildi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərginləşdirmə — «Gərginləşdirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərginləşdirmək — f. 1. Gərgin hala salmaq; tarımlaşdırmaq. 2. məc. Ağırlaşdırmaq, ciddiləşdirmək, gərgin etmək, çətinlətmək. Vəziyyəti gərginləşdirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gərginləşmə — «Gərginləşmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırlaşdırmaq — f. 1. Daha ağır etmək, vəznini, çəkisini artırmaq. Yükü ağırlaşdırmaq. 2. Yavaşıtmaq, sürətini azaltmaq, ləngitmək. İşin gedişini ağırlaşdırmaq. Sürəti ağırlaşdırmaq. 3. məc. Daha da çətinləşdirmək, daha da zorlaşdırmaq, mürəkkəbləşdirmək. İşi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırlaşmaq — f. 1. Daha ağır olmaq; yükü, çəkisi çoxalmaq. <Sadıq kişi> soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır. M. C.. 2. Daha çətin olmaq; çətinləşmək, gərginləşmək, mürəkkəbləşmək. İşi ağırlaşmaq. Vəzifəsi ağırlaşmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciddiləşmək — f. 1. Ciddi görkəm almaq, ciddi şəkil almaq, ciddi tövr almaq. – Nəhayət, studentin siması qayət ciddiləşdi; xanıma baxmayaraq otağının qapısını açdı. . Ç.. Sədrin üzü ciddiləşdi. İ. Ə.. Qardaşı oğlunun gözlərində təşviş və həyəcan oxuyanda istər …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düyülmək — «Düymək»dən məch. Kəhər atın quyruğu haça düyülmüşdü. Ə. Vəl.. ◊ Qaşı (qaşları) düyülmək – bax qaş. Qaşı düyüldü, üzünün dərisi qızmış qaval kimi gərginləşdi, qulaqları səsə düşdü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • güc — is. 1. Canlıların əzələlərini gərginləşdirmə vasitəsilə fiziki hərəkətlər etmə qabiliyyəti; insanın (heyvanın) fiziki enerjisi, qüvvəsi; qüvvə. Görsün mən dəlinin indi gücünü. «Koroğlu». Gücünə bax, şələni bağla. (Ata. sözü). Güc almaq –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.